उपरा PDF/EPUB × Paperback

❴BOOKS❵ ✭ उपरा Author Laxman Mane – Jwdfitness.co जे जगलो जे भोगलं अनुभवलं पाहिलं ते ते तसंच लिहित गेलो पुन्हा एकदा तेच जगणं जजे जगलो जे भोगलं अनुभवलं पाहिलं ते ते तसंच लिहित गेलो पुन्हा एकदा तेच जगणं जगत गेलो कुणावर दोषारोप ठेवावा हा हेतू कधीच नव्हता अनेकदा मोह होऊनही स्वतला सावरत गेलो काही ठिकाणी काही व्यक्तींची नावे बदलली ती नाइलाज म्हणूनच या पलीकडे माझ्या पदरचं काही नाहीया पुस्तकानं भटक्या वि?.

?ुक्त जाती जमातींच्या प्रश्नावर सामाजिक मंथन सुरू झालं भटक्यांचे प्रश्न सामाजिक चर्चेचा विषय झाला आणि त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या मंडळींच्या कामाला चालना मिळाली तर पुस्तक लिहिण्याचे श्रम सार्थकी लागले असे मी समजीन पिढ्यान्पिढ्या बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन गाढवाचं जिणं जगणा?.

उपरा ebok उपरा PDF/EPUB?ुक्त जाती जमातींच्या प्रश्नावर सामाजिक मंथन सुरू झालं भटक्यांचे प्रश्न सामाजिक चर्चेचा विषय झाला आणि त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या मंडळींच्या कामाला चालना मिळाली तर पुस्तक लिहिण्याचे श्रम सार्थकी लागले असे मी समजीन पिढ्यान्पिढ्या बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन गाढवाचं जिणं जगणा?.

उपरा PDF/EPUB × Paperback

उपरा PDF/EPUB × Paperback Laxman Bapu Mane Marathi लक्ष्मण बापू माने born June 1 1949 is a Marathi writer and a social activist from Maharashtra India Mane came to sudden fame after publishing his autobiography Upara An Outsider in 1980 Upara was considered as a milestone is Marathi Dalit literature and received Sahitya Akademi Award in 1981 and Padma Shri in 2009His autobiography Upara उपरा brought to the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *